Công Ty Thịnh Phát

Công Ty Thịnh Phát

Địa điểm: Hà Nội, Hà Nội

Qui mô công ty: 500 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (34)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Nhân viên lái xe và phụ xe tại Lai Châu Lai Châu Từ 7 đến 16 triệu 21-04-2022
Nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng tại Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Từ 7 đến 15 triệu 21-04-2022
Nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng tại Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 7 đến 15 triệu 21-04-2022
Nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng tại Sơn La Sơn La Từ 7 đến 15 triệu 21-04-2022
Nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng tại Hà Giang Hà Giang Từ 7 đến 15 triệu 21-04-2022
Nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng tại Hải Dương Hải Dương Từ 7 đến 15 triệu 21-04-2022
Nhân viên lái xe và phụ xe tại Hưng Yên Hưng Yên Từ 7 đến 15 triệu 21-04-2022
Nhân viên lái xe và phụ xe tại Tuyên Quang Tuyên Quang Từ 7 đến 15 triệu 21-04-2022
Nhân viên lái xe và phụ xe tại Hà Nam Hà Nam Từ 7 đến 15 triệu 21-04-2022
Nhân viên lái xe và phụ xe tại Bắc Giang Bắc Giang Từ 7 đến 15 triệu 21-04-2022
Lái xe, phụ xe tại Sơn La Sơn La Từ 8 đến 13 triệu 13-04-2022
Lái xe, phụ xe tại Lai Châu Lai Châu Từ 7 đến 14 triệu 13-04-2022
Lái xe, phụ xe tại Hà Giang Hà Giang Từ 7 đến 14 triệu 13-04-2022
Lái xe, phụ xe tại Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 7 đến 14 triệu 13-04-2022
Lái xe, phụ xe tại Tuyên Quang Tuyên Quang Từ 7 đến 14 triệu 13-04-2022
Lái xe, phụ xe tại Hà Nam Hà Nam Từ 7 đến 14 triệu 13-04-2022
Lái xe, phụ xe tại Hưng Yên Hưng Yên Từ 7 đến 14 triệu 13-04-2022
Lái xe, phụ xe giao hàng tại Hải Dương Hải Dương Từ 7 đến 14 triệu 13-04-2022
Lái xe, phụ xe tại Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Từ 7 đến 14 triệu 13-04-2022
Lái xe, phụ xe tại Thái Nguyên Thái Nguyên Từ 7 đến 14 triệu 13-04-2022
Lái xe, phụ xe - chi nhánh Lai Châu Lai Châu Từ 7 đến 16 triệu 30-03-2022
Lái xe, phụ xe tại Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Từ 7 đến 15 triệu 30-03-2022
Lái xe, phụ xe tại Sơn La Sơn La Từ 7 đến 15 triệu 30-03-2022
Lái xe, phụ xe tại Hà Giang Hà Giang Từ 7 đến 15 triệu 30-03-2022
Lái xe, phụ xe tại Hà Nam Hà Nam Từ 7 đến 13 triệu 30-03-2022
Lái xe, phụ xe tại Hưng Yên Hưng Yên Từ 7 đến 14 triệu 30-03-2022
Lái xe, phụ xe tại Hòa Bình Hòa Bình Từ 7 đến 13 triệu 30-03-2022
Lái xe, phụ xe tại Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 7 đến 13 triệu 30-03-2022
Lái xe, phụ xe tại Tuyên Quang Tuyên Quang Từ 9 đến 13 triệu 21-03-2022
Nhân viên lái xe, phụ xe Thái Nguyên Thái Nguyên Từ 7 đến 13 triệu 09-03-2022
Lái xe, phụ xe tại Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Từ 7 đến 13 triệu 09-03-2022
Lái xe, phụ xe tại Bắc Giang Bắc Giang Từ 7 đến 13 triệu 09-03-2022
Lái xe, phụ xe giao hàng tại Hải Dương Hải Dương Từ 7 đến 13 triệu 09-03-2022
Lái xe, phụ xe Bắc Ninh Từ 7 đến 13 triệu 08-03-2022

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Thịnh Phát: Vận tải thương mại.

- Liên hệ: Chị Lâm Tuyền (quản lý) - 0398.092.263, hoặc email: nguyenlamtuyen68@gmail.com.