Chief accountant

DNC Automotive Co.,Ltd

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Ninh Bình
Ngày cập nhật: 08-02-2018
Ngày cập nhật: 29-09-2017

Bán hàng xăng dầu tại Ninh Bình

Công Ty TNHH Xăng Dầu Petrolimex

Mức lương:8 - 10 triệu
Địa điểm:Ninh Bình
Ngày cập nhật: 29-09-2017
Ngày cập nhật: 28-09-2017

Lái xe tải và phụ xe

Công Ty TNHH Vận Tải Đại Tân

Mức lương:8 - 10 triệu
Địa điểm:Ninh Bình
Ngày cập nhật: 05-09-2017
Ngày cập nhật: 21-05-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG