Ngày cập nhật: 28-09-2017

Quality assurance executive

Fashion Garments

Mức lương:8 - 14 triệu
Địa điểm:Nam Định
Ngày cập nhật: 26-09-2017

Nhân viên giới thiệu dịch vụ

HD Saison Finance Co., Ltd

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Nam Định
Ngày cập nhật: 21-09-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Sơn La Mode

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Nam Định
Ngày cập nhật: 10-06-2017

QA team leader

HR Strategy

Mức lương:15 - 18 triệu
Địa điểm:Nam Định
Ngày cập nhật: 30-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG