Kế toán viên

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Vĩnh Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hòa Bình
Ngày cập nhật: 29-09-2023

Nhân viên thu ngân

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Vĩnh Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hòa Bình
Ngày cập nhật: 29-09-2023
Ngày cập nhật: 08-03-2023
Ngày cập nhật: 02-03-2023
Ngày cập nhật: 23-02-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG