Nhân viên bán hàng xăng dầu

Công Ty Xăng Dầu Khu Vực 1

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hòa Bình
Ngày cập nhật: 25-09-2017

Cán bộ kiểm soát chất lượng

Công Ty Cổ Phần Tasco

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hòa Bình
Ngày cập nhật: 22-09-2017

Tổ trưởng kỹ thuật cơ điện

Công Ty Cổ Phần Tasco

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hòa Bình
Ngày cập nhật: 22-09-2017

Cán bộ bảo vệ thực vật

Công Ty Cổ Phần Tasco

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hòa Bình
Ngày cập nhật: 22-09-2017
Ngày cập nhật: 22-09-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG