Ngày cập nhật: 07-09-2018

Phiên dịch tiếng Hàn

Công Ty TNHH Chế Xuất Sợi Thép Dusco Vina

Mức lương:8 - 10 triệu
Địa điểm:Hải Dương
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Chế Xuất Sợi Thép Dusco Vina

Mức lương:8 - 10 triệu
Địa điểm:Hải Dương
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Nhân viên bảo trì

Công Ty TNHH Chế Xuất Sợi Thép Dusco Vina

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Hải Dương
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Nhân viên vận hành dây chuyền sản xuất

Công Ty Cổ Phần Cửu Long

Mức lương:5 - 8 triệu
Địa điểm:Hải Dương
Ngày cập nhật: 19-03-2018

Nhân viên phụ trách nhân sự

Công Ty Cổ Phần Cửu Long

Mức lương:6 - 7 triệu
Địa điểm:Hải Dương
Ngày cập nhật: 09-03-2018
Ngày cập nhật: 16-10-2017
Ngày cập nhật: 16-10-2017
Ngày cập nhật: 29-09-2017

Bán hàng xăng dầu tại Hải Dương

Công Ty TNHH Xăng Dầu Petrolimex

Mức lương:8 - 10 triệu
Địa điểm:Hải Dương
Ngày cập nhật: 29-09-2017
Ngày cập nhật: 29-09-2017

Nhân viên hành chính

Công Ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam

Mức lương:7 - 9 triệu
Địa điểm:Hải Dương
Ngày cập nhật: 17-08-2017

Chuyên viên giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Yody

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Hải Dương
Ngày cập nhật: 28-06-2017

Chuyên viên phát triển thị trường

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Yody

Mức lương:8 - 10 triệu
Địa điểm:Hải Dương
Ngày cập nhật: 28-06-2017

Nhân viên thiết kế thời trang

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Yody

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Hải Dương
Ngày cập nhật: 18-05-2017
Ngày cập nhật: 27-02-2017

Nhân viên kinh doanh tại Hải Dương

Công Ty TNHH Acacy

Mức lương:6 - 9 triệu
Địa điểm:Hải Dương
Ngày cập nhật: 24-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG