Ngày cập nhật: 05-07-2024
Ngày cập nhật: 27-03-2024

Trưởng phòng sản xuất SMT - bộ phận lắp ráp

HR Career Việt Nam

Mức lương: 30 - 35 triệu
Địa điểm: Hà Nam
Ngày cập nhật: 21-03-2024
Ngày cập nhật: 14-03-2024

Trưởng phòng chất lượng

HR Career Việt Nam

Mức lương: 30 - 35 triệu
Địa điểm: Hà Nam
Ngày cập nhật: 04-03-2024
Ngày cập nhật: 26-02-2024
Ngày cập nhật: 20-02-2024
Ngày cập nhật: 09-08-2023
Ngày cập nhật: 01-04-2023
Ngày cập nhật: 29-03-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG