Nhân viên mua hàng

Công Ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 06-12-2017

Kỹ thuật viên CNC

Công Ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 06-12-2017

Kế toán kho

Công Ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 27-11-2017

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 27-11-2017

Nhân viên kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 25-11-2017

Chuyên viên nhân sự tính lương

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 25-11-2017

Nhân viên QA/QC

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 25-11-2017

Thủ kho

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 25-11-2017

Nhân viên phát triển thị trường

Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Lái xe, phụ xe tại Bắc Ninh

Công Ty Vận Tải Trung Thịnh

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 08-11-2017
Ngày cập nhật: 30-10-2017

Lái xe nâng

Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 30-10-2017

Nhân viên thủ kho

Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 30-10-2017
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 12-10-2017

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 12-10-2017

Nhân viên bán xăng tại Bắc Ninh

Công Ty Hóa Dầu Petrolimex

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 11-10-2017
Ngày cập nhật: 01-10-2017
Ngày cập nhật: 29-09-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH IP Time

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 13-06-2017

Nhân viên bảo vệ

Công Ty TNHH Kiến Vương

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 25-04-2017

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mitu

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 28-03-2017

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mitu

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 20-03-2017

Nhân viên dược - Hành chính

Công Ty TNHH Kiến Vương

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 17-02-2017

Quản lí cửa hàng

Công Ty TNHH Đầu Tư Halla

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 10-01-2017

Nhân viên

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 06-01-2017

Công nhân kiểm tra

Công Ty TNHH D-Glass

Mức lương: 4 - 7 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 22-09-2016

Công nhân điện

Công Ty cổ Phần Hawee

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 20-06-2016

Nhân viên vận hành máy CNC

Công Ty cổ Phần Hawee

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 20-06-2016

Nhân viên lái xe 16 chỗ

Công Ty Cổ Phần Thanh Đô

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 29-03-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 31

NGÀNH NGHỀ

 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG