Nhân viên thủ tục hải quan

Cty TNHH Jia Hsin

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG