Ngày cập nhật: 14-09-2017

Chuyên viên bancassurance

Bảo Hiểm Bưu Điện TP.HCM

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-08-2017

Trưởng nhóm kinh doanh

Cty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Life Việt Nam

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-04-2017

Nhân viên tư vấn tài chính

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-03-2017

Nhân viên trợ lý tuyển dụng

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-03-2017

Nhân viên kinh doanh bảo hiểm

Dai-ichi Life

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-02-2017
Ngày cập nhật: 18-02-2017

Nhân viên kinh doanh

Phúc Đức An Gia

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-02-2017

Tư vấn viên tài chính

Manulife Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-02-2017

Chuyên viên tư vấn

Manulife Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-02-2017

Nhân viên kinh doanh

Manulife Việt Nam

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG