Lái xe bằng B2 - Làm việc tại nội đô Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-09-2016

Lái xe

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-09-2016

Lái xe B2, C tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-09-2016

Nhân viên lái xe

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-09-2016

Lái xe

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-09-2016
Ngày cập nhật: 07-09-2016

Lái xe B2, C, D

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 50 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-09-2016
Ngày cập nhật: 06-09-2016

Tài xế xe con

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-09-2016

Lái xe bằng B2 cho đội xe mới

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-09-2016

Nhân viên tài xế

Hợp Tác Xã Thương Mại Và Dịch Vụ Quận 11

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-09-2016
Ngày cập nhật: 05-09-2016

Lái xe B2, C, D

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-09-2016

Lái xe B2, chấp nhận lái mới

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-09-2016

Tài xế xe máy

Công Ty TNHH SG Sagawa Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-09-2016

Tài xế/ Phụ xe container

Công Ty TNHH SG Sagawa Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-09-2016

Nhân viên lái xe B2

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 01-09-2016

Lái xe bằng B2 - Làm việc tại nội đô Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 01-09-2016

Nhân viên lái xe

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 01-09-2016

Lái xe taxi B2 trở lên

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-08-2016
Ngày cập nhật: 31-08-2016

Lái xe tại nội đô Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-08-2016

Lái xe bằng B2

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-08-2016
Ngày cập nhật: 26-08-2016
Ngày cập nhật: 24-08-2016
Ngày cập nhật: 23-08-2016

Lái xe B2, chấp nhận lái mới

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 23-08-2016

Lái xe bằng B2

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 22-08-2016

Nhân viên lái xe

Cty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-08-2016

Nhân viên lái xe bằng B2

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 20-08-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 207
 • 86
 • 15
 • 11
 • 7
 • 7
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3

NGÀNH NGHỀ

 • 315

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG