Nhân viên kinh doanh nước giải khát

Công Ty TNHH Spiral

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 27-03-2017

Công nhân kỹ thuật

NIC HR Consulting Company

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 20-05-2016

Bảo vệ chuyên nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 20-04-2016

Việc làm phổ thông

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 29-03-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 4

NGÀNH NGHỀ

  • 2
  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG