Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 08-03-2023
Ngày cập nhật: 04-03-2023
Ngày cập nhật: 02-03-2023
Ngày cập nhật: 24-02-2023
Ngày cập nhật: 23-02-2023
Ngày cập nhật: 17-02-2023
Ngày cập nhật: 17-02-2023
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Công Ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Mức lương: 5 - 20 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Trưởng phòng vật tư mua hàng kỹ thuật

Công Ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 13-02-2023
Ngày cập nhật: 04-02-2023
Ngày cập nhật: 01-02-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng tại Vĩnh Phúc

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 21-04-2022

Lái xe, phụ xe tại Vĩnh Phúc

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 14 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 13-04-2022

Lái xe, phụ xe tại Vĩnh Phúc

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 30-03-2022

Lái xe, phụ xe tại Vĩnh Phúc

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 13 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 09-03-2022
Ngày cập nhật: 30-12-2021

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 01-10-2020
Ngày cập nhật: 01-10-2020

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG