Nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng tại Vĩnh Phúc

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 21-04-2022

Lái xe, phụ xe tại Vĩnh Phúc

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 14 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 13-04-2022

Lái xe, phụ xe tại Vĩnh Phúc

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 30-03-2022

Lái xe, phụ xe tại Vĩnh Phúc

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 13 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 09-03-2022
Ngày cập nhật: 30-12-2021

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 01-10-2020
Ngày cập nhật: 01-10-2020

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 14-09-2020

Nhân viên điều vận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 14-09-2020

Nhân viên telephone

Công Ty TNHH Tư Vấn TC Weshare Việt Nam - Vĩnh Phúc

Mức lương: 5 - 9 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 03-01-2019

Trưởng nhóm tư vấn khách hàng

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 04-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Growvet Việt Nam

Mức lương: 12 - 16 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 05-12-2017

Trưởng phòng hành chính tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Clay Việt Nam

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 09-11-2017

Lái xe B2, phụ theo xe tại Vĩnh Phúc

Công Ty Vận Tải Trung Thịnh

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 08-11-2017

Chuyên viên tư vấn cho nhà mạng Viettel

Công Ty Cổ Phần Bellsystem24 - Hoa Sao

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên kinh doanh nước giải khát

Công Ty TNHH Spiral

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 27-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG