Nhân viên sales thị trường

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt

Mức lương: 12 - 17 triệu
Địa điểm: Phú Yên
Ngày cập nhật: 22-01-2024

Giám sát ME công trình

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Bình Sơn

Mức lương: 15 - 18 triệu
Địa điểm: Phú Yên
Ngày cập nhật: 29-07-2022

Kỹ sư trưởng công trình

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Bình Sơn

Mức lương: 25 - 28 triệu
Địa điểm: Phú Yên
Ngày cập nhật: 29-07-2022
Ngày cập nhật: 17-08-2017
Ngày cập nhật: 16-08-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG