Ngày cập nhật: 08-03-2023

Nhân viên lái xe và phụ xe tại Lai Châu

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 16 triệu
Địa điểm: Lai Châu
Ngày cập nhật: 21-04-2022

Lái xe, phụ xe tại Lai Châu

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 14 triệu
Địa điểm: Lai Châu
Ngày cập nhật: 13-04-2022

Lái xe, phụ xe - chi nhánh Lai Châu

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 16 triệu
Địa điểm: Lai Châu
Ngày cập nhật: 30-03-2022

Nhân viên kinh doanh tại Than Uyên - Lai Châu

Công Ty TNHH Acacy

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Lai Châu
Ngày cập nhật: 24-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG