Nhân viên kinh doanh tại Than Uyên - Lai Châu

Công Ty TNHH Acacy

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Lai Châu
Ngày cập nhật: 24-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG