Ngày cập nhật: 17-12-2019

Quản lý dự án

Công Ty TNHH Công Nghệ Phẩm Ba Đình

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 21-10-2019
Ngày cập nhật: 12-07-2019

Quản đốc phân xưởng sản xuất

HR Strategy Limited Company

Mức lương: $800 - $1000
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 04-06-2019

As. Merchandise manager

HR Strategy Limited Company

Mức lương: $900 - $1300
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 04-06-2019

As. IE manager

HR Strategy Limited Company

Mức lương: $900 - $1500
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 04-06-2019

IE manager

HR Strategy Limited Company

Mức lương: $1300 - $1700
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 04-06-2019

Trưởng phòng quản lý hóa chất

HR Strategy Limited Company

Mức lương: $1800 - $2000
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 04-06-2019

Phó giám đốc xưởng sản xuất

HR Strategy Limited Company

Mức lương: $1600 - $1800
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 04-06-2019

Giám đốc sản xuất

HR Strategy Limited Company

Mức lương: $2000 - $3000
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 04-06-2019

Nhân viên lái xe và phụ xe

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Vạn Xuân

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 29-05-2019
Ngày cập nhật: 16-11-2018
Ngày cập nhật: 07-09-2018

Phiên dịch tiếng Hàn

Công Ty TNHH Chế Xuất Sợi Thép Dusco Vina

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Chế Xuất Sợi Thép Dusco Vina

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Nhân viên bảo trì

Công Ty TNHH Chế Xuất Sợi Thép Dusco Vina

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Nhân viên vận hành dây chuyền sản xuất

Công Ty Cổ Phần Cửu Long

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 19-03-2018

Nhân viên phụ trách nhân sự

Công Ty Cổ Phần Cửu Long

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 09-03-2018
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Nhân viên kinh doanh tại Hải Dương

Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Victoria Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 16-10-2017
Ngày cập nhật: 29-09-2017

Bán hàng xăng dầu tại Hải Dương

Công Ty TNHH Xăng Dầu Petrolimex

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 29-09-2017
Ngày cập nhật: 29-09-2017

Nhân viên hành chính

Công Ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 17-08-2017

Chuyên viên giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Yody

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 28-06-2017

Chuyên viên phát triển thị trường

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Yody

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 28-06-2017

Nhân viên thiết kế thời trang

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Yody

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 18-05-2017

Trợ lý thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nga

Công Ty TNHH Tadlack Production

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 27-02-2017

Nhân viên kinh doanh tại Hải Dương

Công Ty TNHH Acacy

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 24-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG