Ngày cập nhật: 08-03-2023

Nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng tại Hà Giang

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Giang
Ngày cập nhật: 21-04-2022

Lái xe, phụ xe tại Hà Giang

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 14 triệu
Địa điểm: Hà Giang
Ngày cập nhật: 13-04-2022

Lái xe, phụ xe tại Hà Giang

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Giang
Ngày cập nhật: 30-03-2022

Nhân viên kinh doanh OTC - Hà Giang

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Đức

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Giang
Ngày cập nhật: 14-09-2021
Ngày cập nhật: 27-11-2019

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG