Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Cao Bằng
Ngày cập nhật: 06-01-2022

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG