Chuyên viên kinh doanh thị trường

Cty TNHH MTV Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bạc Liêu
Ngày cập nhật: 08-03-2017

Chuyên viên pháp chế

Cty TNHH MTV Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bạc Liêu
Ngày cập nhật: 08-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

  • 2

NGÀNH NGHỀ

  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG