Ngày cập nhật: 14-04-2016

Nhân viên bảo vệ

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-04-2016

Bảo vệ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 11-04-2016

Bảo vệ chuyên nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2016

Nhân viên bảo vệ

Công Ty Cổ Phần Bảo Chánh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-04-2016
Ngày cập nhật: 07-04-2016
Ngày cập nhật: 07-04-2016
Ngày cập nhật: 07-04-2016

Bảo vệ

Cty Du Lịch TheSinh Tourist

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-04-2016

BẢO VỆ

Công Ty MXD Matec

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 31-03-2016

Bảo vệ công trình

Cty CP Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng Phúc Hoàng Ngọc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 30-03-2016

Việc làm phổ thông

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 29-03-2016

Nhân viên/ Tổ trưởng bảo vệ

Cty TNHH Polytex Far Eastern - Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 28-03-2016

Nhân viên bộ phận bảo vệ

Khách Sạn Lotte Legend Saigon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-03-2016

Nhân viên bảo vệ

Silver Creek City Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-03-2016

Bảo vệ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-03-2016
Ngày cập nhật: 23-03-2016
Ngày cập nhật: 22-03-2016

Bảo vệ đi làm ngay

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 21-03-2016

Nhân viên bảo vệ

Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Đại An - Safeguards

Mức lương: 4 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương
Ngày cập nhật: 18-03-2016

Việc làm phổ thông

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 18-03-2016

Nhân viên bảo vệ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 3 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 17-03-2016

Nhân viên bảo vệ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 16-03-2016

Nhân viên bảo vệ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-03-2016

Nhân viên bảo vệ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 3 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-03-2016

Nhân viên bảo vệ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 11-03-2016

Nhân viên bảo vệ

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Bảo vệ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Bắc Giang, Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Nhân viên bảo vệ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Vương

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-03-2016
Ngày cập nhật: 08-03-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 20
 • 11
 • 8
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

NGÀNH NGHỀ

 • 37

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG