Nhân viên thu mua

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Nhân viên điều khiển, vận hành ép viên

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Trợ lý Tổng Giám đốc

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Trợ lý kinh doanh

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Nhân viên nhân sự

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Thủ kho

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Trưởng nhóm QC thành phẩm

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Trưởng nhóm QC nguyên liệu

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Giám đốc Marketing

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Hưng Yên, Đồng Tháp
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Trưởng ca sản xuất - thủy sản

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Kế toán tổng hợp

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Kế toán trưởng

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Trưởng phòng nhân sự

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Trưởng phòng thu mua

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Trưởng phòng R&D - thủy sản

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Trưởng phòng marketing - miền Bắc

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Trưởng phòng kỹ thuật gia súc gia cầm

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Trưởng phòng kỹ thuật thủy sản

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Giám đốc nhân sự

Cty CP Cụm Công Nghiệp Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Nhân viên thiết kế và quản lý Web

Công Ty TNHH Javi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Nhân viên kinh doanh - Trung tâm thẻ

Ngân Hàng Nam Á

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Phụ bếp, phục vụ, bartender, tiếp thực

DNTN Quán Ăn Thiên Quế

Mức lương: 2 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Marketing Excutive

Công Ty TNHH Donuts Hà Nội

Mức lương: 9 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Nhân viên lái xe văn phòng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thaigroup

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-02-2016

C++ Software Engineer

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Automation Testing Engineer - Selenium

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

.NET Software Engineers - SE/SSE

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Java Software/ Senior Software Engineer

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Testing Fresher Training Program

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Chuyên viên tuyển dụng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Lanchi

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Tây
Ngày cập nhật: 15-02-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 396
 • 103
 • 73
 • 35
 • 33
 • 31
 • 26
 • 19
 • 16
 • 15

NGÀNH NGHỀ

 • 121
 • 62
 • 38
 • 29
 • 28
 • 27
 • 25
 • 24
 • 23
 • 19

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG