Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 11-01-2016

Nhân viên giao hàng

Cty CP SX&TM Việt Hương

Mức lương: 8 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An
Ngày cập nhật: 11-01-2016

Công nhân sản xuất

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-01-2016

Kỹ sư điện - cơ khí

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-01-2016
Ngày cập nhật: 09-01-2016

Nhân viên giao nhận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải H&T

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-01-2016

Nhân viên an ninh/ Security Officer

Khách Sạn Duxton Sài Gòn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Guest relation officer/ Nhân viên lễ tân

Khách Sạn Duxton Sài Gòn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Tài xế xe tải đông lạnh

Cty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phúc Anh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Điều hành sản xuất

Cty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phúc Anh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Nhân viên kế toán

Cty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phúc Anh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Nhân viên QC/KCS

Cty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phúc Anh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Quản lý chất lượng sản phẩm phân bón

Cty TNHH SX DV TM Trung Hiệp Lợi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Trưởng phòng kinh doanh thuốc BVTV

Cty TNHH SX DV TM Trung Hiệp Lợi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Quản đốc kho xưởng đóng gói phân bón

Cty TNHH SX DV TM Trung Hiệp Lợi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Kỹ sư nông nghiệp

Cty TNHH SX DV TM Trung Hiệp Lợi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Nhân viên kinh doanh nông nghiệp

Cty TNHH SX DV TM Trung Hiệp Lợi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Trưởng phòng kế hoạch vật tư

Công Ty CP SX XD Hưng Long Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Nhân viên kho

Công Ty CP SX XD Hưng Long Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Nhân viên vật tư

Công Ty CP SX XD Hưng Long Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty CP SX XD Hưng Long Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Trợ lý CTHĐ quản trị

Công Ty CP SX XD Hưng Long Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Nhân viên tiền lương

Công Ty CP SX XD Hưng Long Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Kế toán trưởng

Công Ty CP SX XD Hưng Long Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Giám đốc nhân sự

Công Ty CP SX XD Hưng Long Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Trưởng phòng bảo trì

Công Ty CP SX XD Hưng Long Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Kỹ sư dự toán công trình nhà xưởng

Công Ty TNHH MTV Anh Minh Anh

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Kỹ sư kết cấu

Công Ty TNHH MTV Anh Minh Anh

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Thư ký xây dựng

Công Ty TNHH MTV Anh Minh Anh

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Chuyên viên huy động vốn

Công Ty CP Đào Tạo ASK

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 103
 • 20
 • 8
 • 5
 • 5
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1

NGÀNH NGHỀ

 • 21
 • 18
 • 12
 • 8
 • 8
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG