Kỹ sư xây dựng

Công Ty Cổ Phần Thuận Xương

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Trà Vinh
Ngày cập nhật: 17-05-2017

Nhân viên marketing

Công Ty CP Dược Phẩm TV.Pharm

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Trà Vinh
Ngày cập nhật: 01-08-2016

Trình dược viên OTC

Công Ty CP Dược Phẩm TV.Pharm

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Trà Vinh
Ngày cập nhật: 01-08-2016

Quản lý trình dược viên ETC

Công Ty CP Dược Phẩm TV.Pharm

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Trà Vinh
Ngày cập nhật: 01-08-2016

Trình dược viên ETC

Công Ty CP Dược Phẩm TV.Pharm

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Trà Vinh
Ngày cập nhật: 01-08-2016

Quản lý trình dược viên OTC

Công Ty CP Dược Phẩm TV.Pharm

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Trà Vinh
Ngày cập nhật: 01-08-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 6

NGÀNH NGHỀ

  • 4
  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG