Bệnh Viện Đa Khoa Minh Tâm Trà Vinh

Địa điểm: Số 36 Nguyễn Đáng, Phường 9, Trà Vinh

Qui mô công ty: 261 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Bệnh Viện Đa Khoa Minh Tâm: Là bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên tại Trà Vinh. Được chính thức đưa vào hoạt động năm 2014 với quy mô 31 giường kế hoạch và 77 giường thực kê. Với đầy đủ các trang thiết bị máy móc hiện đại.

- Liên hệ: 01688722646 (Ngọc Nhi).