Nhân viên sale tour

Công Ty Du Lịch Quốc Tế An Bình Phát Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 14-12-2017

Nhân viên điều hành

Công Ty Du Lịch Quốc Tế An Bình Phát Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 14-12-2017

Nhân viên văn phòng

Công Ty Du Lịch Quốc Tế An Bình Phát Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 14-12-2017

Công nhân

Công Ty TNHH Lam Son

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Giám sát kinh doanh/ Giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Daisy Quốc Tế

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 06-12-2017

Lái xe

Công Ty TNHH FLC Samson Golf And Resort

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 22-11-2017

Công nhân

Công Ty TNHH Lam Son

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Lái xe, phụ xe tại Thanh Hóa

Công Ty TNHH Vận Tải Toàn Phong

Mức lương: 7 - 14 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Nhân viên merchandiser

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 03-10-2017

Lái xe tải, phụ xe giao hàng

Công Ty TNHH Vận Tải Cường Thịnh

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 27-09-2017

Nhân viên kế toán

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 13-07-2017

Nhân viên IE

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 14-06-2017

Tổ trưởng QC

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 30-05-2017

QA/QC manager

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 30-05-2017

Secretary for head of department

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 16-05-2017

Trợ lý giám đốc ban quản lý

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 16-05-2017

Lái xe xúc lật

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: 8 - 9 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Nhân viên vận hành

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: 9 - 10 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Nhân viên thí nghiệm đúc mẫu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Kỹ thuật vận hành trạm trộn

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: 9 - 10 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Lái xe bồn Bê tông

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Recruitment Executive

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 14-10-2016

C&B Executive

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 14-10-2016

Sales Manager

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 30-09-2016

Sales Executives

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 30-09-2016

F&B Service Manager

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 30-09-2016

IT Manager

Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 30-09-2016

Giáo viên tiếng Anh - English teacher

Công Ty TNHH Giáo Dục Vincent

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 01-02-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 28

NGÀNH NGHỀ

 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG