Tổng quản lý khách sạn

Công Ty TNHH An Thành Plaza

Mức lương:30 - 60 triệu
Địa điểm:Phú Thọ
Ngày cập nhật: 21-06-2018

Trưởng bộ phận lễ tân

Công Ty TNHH An Thành Plaza

Mức lương:10 - 18 triệu
Địa điểm:Phú Thọ
Ngày cập nhật: 21-06-2018

Kỹ sư xây dựng phần thô

Công Ty Cổ Phần Confitech Tân Đạt

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Phú Thọ
Ngày cập nhật: 07-03-2017

Nhân viên kinh doanh tại Thanh Thủy - Phú Thọ

Công Ty TNHH Acacy

Mức lương:6 - 9 triệu
Địa điểm:Phú Thọ
Ngày cập nhật: 24-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG