Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Lái xe tải nhẹ và phụ xe giao hàng tạp hoá tại Phú Thọ
Vận Tải Thành Công - Công Ty Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay