Nhân viên cơ khí

Công Ty TNHH Việt Trường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 10-12-2018

Trợ lý kỹ thuật

Công Ty TNHH Việt Trường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 12-11-2018

Giám đốc miền

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 24-10-2018

Giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 24-10-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 28-09-2018

Nhân viên kỹ thuật

Trung Tâm Ngoại Ngữ Enspire

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 18-09-2018

Giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Winpro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 07-09-2018

Nhân viên bảo vệ

Trung Tâm Mua Sắm Nguyễn Kim Hải Phòng

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 30-08-2018

Tổ trưởng tổ cơ khí

Công Ty TNHH Việt Trường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 16-08-2018

Nhân viên cơ điện

Công Ty TNHH Việt Trường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 16-08-2018

Trưởng phòng kỹ thuật cơ điện

Công Ty TNHH Việt Trường

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 06-08-2018

Nhân viên kinh doanh - xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Việt Trường

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 06-08-2018

Planing and customer services staff

Công Ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 21-06-2018

Nhân viên vận tải

Công Ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 21-06-2018

Nhân viên bộ phận cơ điện

Công Ty TNHH Việt Trường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH Việt Trường

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 08-06-2018

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Việt Trường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 06-06-2018

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 25-05-2018

CEO/ Giám đốc điều hành

Công Ty Cổ Phần Và Dịch Vụ 3AE

Mức lương: 10 - 45 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Nhân viên kinh doanh

Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Anh Minh

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Nhân viên IT

Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Anh Minh

Mức lương: 5 - 9 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 09-04-2018
Ngày cập nhật: 26-02-2018

Nhân viên hiện trường

Dolphin Sea Air Services Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 02-02-2018

Nhân viên chứng từ, logistics

Dolphin Sea Air Services Corporation

Mức lương: 5 - 12 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 02-02-2018

Chuyên viên quan hệ hải quan

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Trợ lý quản lý, giám sát

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Pizza Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 05-01-2018

Kỹ sư máy

Công Ty TNHH KP Electronics Việt Nam

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 18-12-2017

Giám đốc chi nhánh Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Transimex

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 28-10-2017

Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Tường Vi

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Công nhân vận hành sản xuất

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 18-10-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG