Giám đốc ban quản lý dự án

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TMS - TMS Group

Mức lương: 30 - 40 triệu
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 12-12-2017

Kế toán trưởng

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: 30 - 50 triệu
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 13-07-2016

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Delta Galil Việt Nam

Mức lương: 2 - 4 triệu
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 30-06-2016

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Delta Galil Việt Nam

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 30-06-2016

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Delta Galil Việt Nam

Mức lương: 2 - 4 triệu
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 30-06-2016

Chuyên viên tư vấn - kinh doanh du lịch tại Quy Nhơn

Công Ty Du Lịch Vietravel

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 08-06-2016

Nhân viên

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Tân Thanh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 06-06-2016

Nhân viên PG

Cty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Kim Cương Xanh

Mức lương: 1 - 2 triệu
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 19-05-2016

Quản lý sản xuất nông sản

NIC HR Consulting Company

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 13-05-2016

HR Assistant

Cty TNHH Delta Galil Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 18-03-2016

Trưởng bộ phận bảo trì

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Trưởng bộ phận sản xuất

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Trưởng phòng kế hoạch

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Nhân viên tiền lương

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Nhân viên IT

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Nhân viên Logistics

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Nhân viên bán hàng

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Nhân viên mua hàng

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Nhân viên quản lý chất lượng

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Trưởng phòng quản lý chất lượng

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Kỹ sư công nghiệp

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Thủ kho

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Thư ký Giám đốc

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Bảo trì máy may

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Quản lý nhà máy nhuộm

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Phụ trách cắt

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Phụ trách chuyền may

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Nhân viên kỹ thuật máy dệt

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Nhân viên y tế

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Nhân viên tuyển dụng và đào tạo

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 31

NGÀNH NGHỀ

 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG