Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Địa Ốc Đức Linh

Mức lương:10 - 15 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-06-2018

Quản lý spa

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên

Mức lương:15 - 20 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-06-2018

Giám đốc kinh doanh ngành mỹ phẩm toàn quốc

Công Ty Cổ Phần Lavo

Mức lương:30 - 50 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-06-2018

Quản lý nhà hàng

Công Ty Cổ Phần Time Today Việt Nam

Mức lương:15 - 20 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-06-2018
Ngày cập nhật: 06-06-2018
Ngày cập nhật: 30-05-2018

Giám đốc kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Mức lương:18 - 40 triệu
Địa điểm:Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 29-05-2018

Giám đốc dòng sách ngoại ngữ

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 22-05-2018

Giám đốc dự án sách textbooks

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 22-05-2018

Giám đốc điều hành hệ thống DaNa Beauty

DaNa Beauty Clinic Academy

Mức lương:20 - 40 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 18-05-2018

Giám đốc ngành hàng

GPO International

Mức lương:$3000 - $3500
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-05-2018

Nhân viên giáo vụ

Trường TCN Kỹ Thuật Công Nghệ Hùng Vương

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-05-2018

Giám đốc công nghệ thông tin

GPO International

Mức lương:$3000 - $4000
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2018

Giám đốc kinh doanh vùng miền

GPO International

Mức lương:$3000 - $5000
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2018

Quản lý spa

Sparadise Vietnam

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2018

Factory human resource manager

GPO International

Mức lương:$1000 - $1500
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-05-2018

Factory director

GPO International

Mức lương:$3000 - $4000
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-05-2018
Ngày cập nhật: 21-04-2018

Phó giám đốc xây dựng

GPO International

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Giám đốc nhân sự

GPO International

Mức lương:$5000 - $5200
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Quản lý spa

Việt Xuân Clinic And Spa

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Quản lý cửa hàng

Hongkong Wedding

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Giám đốc điều hành

Hongkong Wedding

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Giám đốc kinh doanh

Hongkong Wedding

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Cửa hàng trưởng

Twitter Beans Coffee

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-03-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Giám đốc kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Fecon

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Phó tổng giám đốc

Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy

Mức lương:70 - 100 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Giám đốc kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy

Mức lương:30 - 50 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Trưởng xưởng nội thất

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG