Nhân viên phát triển thị trường

Cty CP Xây Dựng Dịch Vụ Và Hợp Tác Lao Động Oleco

Mức lương:$800 - $1500
Địa điểm:Hà Nội, Hồ Chí Minh, Japan
Ngày cập nhật: 24-03-2017

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Thế Giới Mỹ Nghệ

Mức lương:10 - 15 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-03-2017
Ngày cập nhật: 01-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG