Ngày cập nhật: 18-07-2018

Chuyên viên tư vấn tín dụng

Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Mức lương:5 - 10 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-07-2018

Chuyên viên tư vấn thẩm định

Công Ty The Bank

Mức lương:4 - 17 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-07-2018

Nhân viên kế toán thuế

Công Ty Dịch Vụ Kế Toán

Mức lương:5 - 8 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-07-2018

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH MTV ĐPT

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 03-07-2018

Chuyên viên pháp chế xử lý nợ có tài sản bảo đảm

Công Ty Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Mức lương:8 - 15 triệu
Địa điểm:Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 22-06-2018

Giao dịch viên

Viện Đào Tạo Nhân Lực Vietnam Bankers

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Chuyên viên kinh doanh thế chấp

Công Ty Adecco Vietnam

Mức lương:8 - 20 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Chuyên viên kinh doanh tín dụng

Công Ty Adecco Vietnam

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-06-2018

Chuyên viên tư vấn bảo hiểm đầu tư

Công Ty Adecco Vietnam

Mức lương:8 - 10 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-06-2018
Ngày cập nhật: 11-06-2018

Trợ lý phòng giao dịch - ngân hàng quốc tế

TalentNet Corporation

Mức lương:6 - 7 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-06-2018

Trợ lý hành chính - ngân hàng quốc tế

TalentNet Corporation

Mức lương:6 - 7 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-06-2018

Tổng đài viên nhắc phí

TalentNet Corporation

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2018

Nhân viên telesale giờ hành chính

TalentNet Corporation

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-06-2018

Giám sát bán hàng

FE Credit

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Tiền Giang
Ngày cập nhật: 29-05-2018

Trưởng phòng đầu tư, nguồn vốn

Tập Đoàn Quốc Tế Symbiotic

Mức lương:15 - 20 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-05-2018

Nhân viên telesales tài chính

Công Ty Tài Chính Mirae Asset

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-05-2018
Ngày cập nhật: 22-05-2018
Ngày cập nhật: 19-05-2018
Ngày cập nhật: 12-05-2018

Trưởng phòng thẩm định giá

GPO International

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-05-2018

Chuyên viên tư vấn tín dụng

Công Ty TNHH MTV Tài Chính Prudential Việt Nam

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-05-2018
Ngày cập nhật: 09-05-2018

Nhân viên tư vấn tài chính

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong

Mức lương:5 - 10 triệu
Địa điểm:Bình Dương, Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 02-05-2018

Nhân viên tư vấn tín dụng

Công Ty TNHH Prudential Finance

Mức lương:5 - 10 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-05-2018
Ngày cập nhật: 21-04-2018

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

Ngân Hàng Shinhan Việt Nam

Mức lương:5 - 11 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-04-2018

Chuyên viên bảo hiểm - kênh ngân hàng Nam Á

Công Ty BHNT FWD Vietnam

Mức lương:10 - 12 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-04-2018
Ngày cập nhật: 14-04-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG