Ngày cập nhật: 19-05-2018
Ngày cập nhật: 12-05-2018

Trưởng phòng thẩm định giá

GPO International

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-05-2018

Chuyên viên tư vấn tín dụng

Công Ty TNHH MTV Tài Chính Prudential Việt Nam

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-05-2018
Ngày cập nhật: 09-05-2018

Nhân viên tư vấn tài chính

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong

Mức lương:5 - 10 triệu
Địa điểm:Bình Dương, Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 02-05-2018

Nhân viên tư vấn tín dụng

Công Ty TNHH Prudential Finance

Mức lương:5 - 10 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-05-2018
Ngày cập nhật: 21-04-2018

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

Ngân Hàng Shinhan Việt Nam

Mức lương:5 - 11 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-04-2018

Chuyên viên bảo hiểm - kênh ngân hàng Nam Á

Công Ty BHNT FWD Vietnam

Mức lương:10 - 12 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-04-2018
Ngày cập nhật: 14-04-2018
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Kế toán viên

Công Ty TNHH MTV ĐPT

Mức lương:4 - 5 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 09-04-2018

Nhân viên nhân sự

Công Ty Tài Chính Vay Tiêu Dùng Cá Nhân Prudential

Mức lương:5 - 12 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-04-2018

Trưởng ban tài chính

EService Group

Mức lương:9 - 12 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-03-2018
Ngày cập nhật: 26-03-2018
Ngày cập nhật: 21-03-2018

Nhân viên telesales

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Samo

Mức lương:7 - 13 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-02-2018

Chuyên viên tư vấn

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Samo

Mức lương:7 - 13 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-02-2018

Nhân viên thu hồi công nợ ngân hàng

Công Ty Luật Miền Tây

Mức lương:5 - 15 triệu
Địa điểm:Hậu Giang
Ngày cập nhật: 26-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 05-02-2018
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Giám đốc đầu tư tài chính

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn T And T

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-02-2018

Nhân viên tư vấn tín dụng

Công Ty Cổ Phần Mocap Việt Nam

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-02-2018

Chuyên viên tài chính

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên phát triển kinh doanh

Ngân Hàng HDBank

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên thẩm định giá

Ngân Hàng HDBank

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:An Giang, Bắc Ninh, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG