Nhân viên telesales

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Samo

Mức lương:7 - 13 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-02-2018

Chuyên viên tư vấn

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Samo

Mức lương:7 - 13 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-02-2018

Nhân viên thu hồi công nợ ngân hàng

Công Ty Luật Miền Tây

Mức lương:5 - 15 triệu
Địa điểm:Hậu Giang
Ngày cập nhật: 26-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 05-02-2018
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Giám đốc đầu tư tài chính

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn T And T

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-02-2018

Nhân viên tư vấn tín dụng

Công Ty Cổ Phần Mocap Việt Nam

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-02-2018

Chuyên viên tài chính

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên phát triển kinh doanh

Ngân Hàng HDBank

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên thẩm định giá

Ngân Hàng HDBank

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:An Giang, Bắc Ninh, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Giám đốc thẩm định khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng HDBank

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên cao cấp soạn thảo

Ngân Hàng HDBank

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Chuyên viên dịch vụ khách hàng - call center

Ngân Hàng HDBank

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018
Ngày cập nhật: 01-02-2018
Ngày cập nhật: 31-01-2018
Ngày cập nhật: 31-01-2018

Chuyên viên phân tích tài chính vận tải

Công Ty Cổ Phần Vinafco

Mức lương:10 - 15 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Giao dịch viên

Ngân Hàng HDBank

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên xử lý nợ

Ngân Hàng HDBank

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

Ngân Hàng HDBank

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:An Giang, Bến Tre, Cần Thơ
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng HDBank

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng HDBank

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG