Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp KHDN
Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi Nhánh Đống Đa
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay