Chief accountant

DNC Automotive Co.,Ltd

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Ninh Bình
Ngày cập nhật: 08-02-2018

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH M.R.O

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Nhân viên kế toán hóa đơn

Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy

Mức lương:6 - 10 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Nhân viên kế toán chi phí

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Kế toán công nợ/ Kế toán bán hàng

Công Ty TNHH Đắc Yến

Mức lương:7 - 15 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Nhân viên kế toán

Dolphin Sea Air Services Corporation

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hải Phòng, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-02-2018

Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Kế toán tổng hợp

Tập Đoàn Tecomen

Mức lương:10 - 17 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Admin phòng kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 31-01-2018

Nhân viên kế toán kho

Công Ty TNHH Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh, Long An
Ngày cập nhật: 30-01-2018

Kế toán viên

Công Ty Cổ Phần HHD Group

Mức lương:6 - 10 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-01-2018

Kế toán công trình

Công Ty Cổ Phần HHD Group

Mức lương:6 - 9 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-01-2018

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC

Mức lương:8 - 10 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-01-2018

Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC

Mức lương:5 - 8 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-01-2018

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Licogi 16

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-01-2018

Nhân viên kế toán

Cty TNHH Sunjin Vina

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 25-01-2018

Kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-01-2018
Ngày cập nhật: 22-01-2018
Ngày cập nhật: 21-01-2018

Nhân viên kế toán

Ricons Construction And Investment Jsc

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-01-2018

Trưởng phòng kế toán

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Khánh Hòa
Ngày cập nhật: 20-01-2018

Nhân viên kế toán thanh toán

Công Ty Cổ Phần Hướng Nghiệp Á Âu

Mức lương:7 - 8 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH Thương Mại Khải Nguyên

Mức lương:13 - 15 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Kế toán thuế

Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Điện Tử VNPT Epay

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 17-01-2018

Kế toán công trường

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-01-2018

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-01-2018
Ngày cập nhật: 15-01-2018
Ngày cập nhật: 12-01-2018

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Nguyên Liệu Gỗ Sài Gòn

Mức lương:10 - 12 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG