Phụ trách phòng thí nghiệm

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-04-2016

Quản lý lò nung

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Chuyên viên phòng nghiên cứu phát triển

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Nhân viên phòng kỹ thuật

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Nhân viên thí nghiệm

Công Ty Cổ Phần Dệt Trần Hiệp Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Tây Ninh
Ngày cập nhật: 07-03-2016

Kỹ thuật viên phòng LAB

Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Spotlight

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Dương
Ngày cập nhật: 02-03-2016

Trưởng ca sản xuất

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Quản đốc sản xuất

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Nhân viên phòng thí nghiệm ngành sơn

Công Ty TNHH Việt Khang Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Quản đốc sản xuất

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Trưởng ca sản xuất

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 5
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1

NGÀNH NGHỀ

  • 11

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG