Nhân viên QA dự án phần mềm

FPT Information System

Mức lương:7 - 15 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-05-2018
Ngày cập nhật: 05-07-2017
Ngày cập nhật: 04-07-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG