Ngày cập nhật: 31-03-2017
Ngày cập nhật: 31-03-2017

Nhân viên spa, gym

Tập Đoàn Vingroup

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:An Giang
Ngày cập nhật: 09-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG