Cẩm nang tuyển dụng

Bấp bênh lao động nữ

Một nghiên cứu mới đây của Viện Công nhân và Công đoàn Việt Nam (Tổng LĐLĐ Việt Nam) cho thấy, có tới 80% phụ nữ ở trên 35 tuổi trong các khu công nghiệp đang bị đào thải hoặc tự bỏ việc.