Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH XQ Việt Nam

Thông tin tuyển dụng

Hồ Chí Minh, Lâm Đồng
Không cần kinh nghiệm
Kế toán / Kiểm toán, Thủ kho / Thủ qũy
Nhân viên
Từ 6 - 10 triệu
15-06-2019

Mô tả về công việc

* Kế toán chi phí (kiêm ngân quỹ) - Quản lý chi phí:

- Kiểm tra định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công; Theo dõi tình hình sử dụng vật tư theo định mức và những quy định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý trong quá trình sản xuất.

- Kiểm tra xác nhận tính đầy đủ và chính xác các báo cáo bộ phận liên quan đến hạch toán chi phí, giá thành, chi phí bán hàng và quản lý.

- Kiểm tra và tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh.

- Đảm bảo chi phí đúng kỳ, đúng khoản mục phí.

- Lập các báo cáo phân tích, đánh giá chi phí, giá thành sản xuất các xưởng sản xuất.

- Phân tích chênh lệch giữa giá thành thực tế và kế hoạch.

- Kiểm soát các đơn vị cấu thành giá sản phẩm. Đưa giải pháp để cải thiện hoạt động sản xuất và tối thiểu chi phi sản xuất.

- Dự toán và phân tích chi phí.

* Ngân quỹ:

- Kiểm tra số tiền, nội dung thu chi, các yêu cầu bắt buộc với phiếu thu, phiếu chi, lệnh chi/ ủy nhiệm chi.

- Trực tiếp thu chi theo chứng từ đã được phê duyệt.

- Cân đối số dư tiền, ngoại tệ đủ đáp ứng nhu cầu chi thu của hoạt động kinh doanh hàng ngày.

- Quản lý và sắp xếp quỹ tiền mặt. Cập nhật chế độ thông tin và giám định tiền thật, tiền giả.

- Ghi sổ thu chi, sổ quỹ tiền mặt và đối chiếu tiền tồn quỹ hàng ngày với kế toán thanh toán.

- Thực hiện chuyển nộp tiền, rút tiền, luân chuyển tiền với các ngân hàng theo chỉ đạo của kế toán trưởng.

- Thực hiện việc mua, bán ngoại tệ với các tổ chức tín dụng đủ chức năng buôn bán ngoại tệ.

- Hỗ trợ kế toán thanh toán lấy sổ phụ ngân hàng về giao kế toán thanh toán và công nợ.

* Kế toán kho và doanh thu - Quản lý kho:

- Theo dõi số liệu xuất nhập kho nguyên vật liệu, thành phẩm hàng ngày.

- Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng.

- Hạch toán doanh thu, giá vốn.

- Tính giá vốn vật tư hàng, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.

- Kiểm tra định mức nguyên liệu, vật tư; Theo dõi tình hình sử dụng vật tư theo định mức và những quy định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý trong quá trình sản xuất.

- Định kỳ phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức kiểm kê, lập biên bản kiểm kê hàng tồn kho.

* Quản lý doanh thu:

- Theo dõi, ghi nhận và thực hiện báo cáo doanh thu, giá vốn theo định kỳ.

- Lên kế hoạch kiểm tra, giám sát doanh số, đối chiếu doanh số thu về và doanh số ghi nhận tại từng quầy.

- Kiểm tra việc lưu giữ hóa đơn bán hàng của tất cả các điểm bán theo số nhảy liên tục, đồng thời so sánh tính phù hợp với các hóa đơn bán hàng trước đó, các chứng từ liên quan xuất bán hàng, điều chỉnh, hủy...

- Theo dõi số lượng, tính chính xác và thời gian xuất hóa đơn bán hàng. Theo dõi và đảm bảo quy trình in, phát hành và lưu trữ hóa đơn của công ty được thực hiện hiệu quả.

* Kế toán thanh toán, công nợ và tài sản -­ Quản lý các khoản thu và công nợ phải thu:

- Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.

- Theo dõi tiền gửi ngân hàng.

- Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.

- Kiểm tra, đối chiếu chéo doanh số với phòng kinh doanh.

- Theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ các khoản nợ của khách hàng, nợ của các chi nhánh, nợ nhân viên để thu hồi đúng hạn.

- Kịp thời để xuất các giải pháp phòng ngừa nguy cơ nợ khó đòi và xử lý các khoản nợ quá hạn.

- Kiểm tra, lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng, đối tác hàng tháng, quý và khi có yêu cầu.

* Quản lý các khoản chi và công nợ phải trả:

- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần.

- Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.

- Trực tiếp thực hiện nghiệp vu thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: Đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi...

- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng.

- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.

* Kiểm soát hoạt động của thu ngân:

- Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ của thu ngân.

* Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt:

- Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.

- In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho giám đốc.

- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.

* Theo dõi phần hành kế toán CCDC, TSCĐ và chi phí phân bổ/ khấu hao:

- Lập các báo cáo liên quan định kỳ (tháng/ quý/ năm).

- Thống kê tổng hợp và giải trình số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán, quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi trưởng phòng kế toán.

* Kế toán tổng hợp:

- Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát các chứng từ kế toán.

- Thực hiện, ghi chép, tính toán, phản ánh trung thực, chính xác, kịp thời và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Doanh thu, chi phí, hàng tồn kho, phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định, lương và các khoản trích theo lương... theo quy định của luật kế toán và pháp luật thuế hiện hành.

- Tiếp nhận, thực hiện và kiểm tra hồ sơ thanh toán (thu, chi, thanh toán và quyết toán tạm ứng...).

- Kiểm tra, đối chiếu, theo dõi các khoản phải thu - phải trả, đôn đốc thu hồi công nợ phải thu.

- Kiểm soát các chi phí hợp lý.

- Tính bảng lương hàng tháng, theo dõi và lưu trữ hồ sơ nhân viên.

- Thực hiện, sắp xếp và lưu trữ chứng từ sổ sách theo quy định.

- Làm báo cáo nộp cho kế toán trưởng và giám đốc theo quy định hàng tháng/ quý/ năm.

- Nắm rõ tên, mã số, giá tiền của các tác phẩm tranh vẽ và tranh thêu (hỗ trợ cho nhân viên bán hàng).

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của giám đốc và kế toán trưởng.

Yêu cầu công việc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng kế toán, tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có kỹ năng tốt về vi tính văn phòng: Excel, word và các phần mềm kế toán.

- Tự tin, trung thực, chăm chỉ và có trách nhiệm.

- Kinh nghiệm: Từ 0 - 2 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

- Tiếng Anh giao tiếp.

Thông tin khác

Cao đẳng trở lên
20 - 35
Nam/Nữ
02 tháng
Trao đổi khi phỏng vấn
- Trao đổi khi phỏng vấn.
English - Sơ cấp
- Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả khi hoàn thành tốt công việc.
- Được đánh giá hiệu quả công việc định kỳ hàng năm và điều chỉnh tăng lương hoặc thưởng nếu đạt kết quả tốt.
- Ngày phép năm: 12 ngày/ năm.
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Tham quan nghỉ mát hàng năm.
- Môi trường năng động phát huy năng lực chuyên môn.

Nộp đơn trực tiếp

Công Ty TNHH XQ Việt Nam

106 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Nguyễn Huỳnh Hạ Như

- Công Ty TNHH XQ Việt Nam: Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh tranh thêu tay, sản phẩm thời trang và trang sức thêu tay.

Xem thêm giới thiệu

Xem thêm việc làm từ công ty này

Chia sẽ:

Trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu

Legend International Shipping Co.,Ltd

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-05-2020

Trưởng phòng hàng lẻ - consol sale manager

Legend International Shipping Co.,Ltd

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-05-2020
Ngày cập nhật: 29-05-2020

Tư vấn đào tạo và phát triển

Học Viện Quản Lý PACE

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-05-2020

Dược sĩ

Nhà Thuốc MedPhar

Mức lương: 6 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-05-2020

Nhân viên sale admin

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-05-2020
Ngày cập nhật: 29-05-2020
Ngày cập nhật: 29-05-2020

Giám đốc dòng sách y học và sức khỏe

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Mức lương: 25 - 60 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-05-2020

Trưởng phòng nhân sự

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Việt

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-05-2020

Kỹ sư kiểm thử

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 29-05-2020