Ngày cập nhật: 09-12-2017
Ngày cập nhật: 09-12-2017
Ngày cập nhật: 09-12-2017
Ngày cập nhật: 09-12-2017

Lễ tân hành chính

Cty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Đại Tây Dương - Atlantic Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-12-2017
Ngày cập nhật: 09-12-2017

Nhân viên kinh doanh, giới thiệu sản phẩm

Công Ty TNHH Đại Mộc Garden

Mức lương: 3 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-12-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Nhượng Quyền Toàn Thắng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Tài xế văn phòng

Công Ty TNHH Molution

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Thiết kế 3D

Công Ty TNHH Molution

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Công nhân

Công Ty TNHH Lam Son

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Nhân viên kho

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Kế toán hàng tồn kho

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Nhân viên dữ liệu mua hàng

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Nhân viên vận hành máy

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Nhân viên cơ khí, biết tiếng Hoa

Wuxi BSR Precision Machinery Co., Ltd

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Nhân viên QA/QC

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Nhân viên kỹ thuật điện

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Giám đốc bán hàng khu vực miền đông

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

ASM khu vực miền đông

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Nhân viên tư vấn khóa học tại trung tâm

HR Services Company

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Nhân viên lễ tân

Công Ty TNHH Thai Corp International Việt Nam

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Sales executive

Công Ty TNHH Thai Corp International Việt Nam

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Nhân viên kho

Công Ty TNHH Scansia Pacific

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Nhân viên QA, hệ thống công nghiệp

Công Ty TNHH Scansia Pacific

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-12-2017

Nhân viên phát triển thị trường

Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển United

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2017

ĐỊA ĐIỂM

 • 1596
 • 601
 • 225
 • 203
 • 106
 • 91
 • 42
 • 40
 • 38
 • 34

NGÀNH NGHỀ

 • 687
 • 274
 • 216
 • 208
 • 202
 • 180
 • 176
 • 173
 • 171
 • 144

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG