Cán bộ an toàn lao động

Công Ty Cổ Phần Fecon

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Kỹ sư dự toán khối lượng

Công Ty Cổ Phần Thuận Hải

Mức lương:15 - 18 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-02-2018

Nhân viên kinh tế xây dựng

Công Ty Cổ Phần Hawee

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-01-2018

Kỹ sư xây dựng

Công Ty Cổ Phần Licogi 16

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-01-2018

Giám sát an toàn lao động

Ricons Construction And Investment Jsc

Mức lương:10 - 14 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-01-2018

Kỹ sư thiết kế kết cấu thép

Công Ty Cổ Phần QH Plus

Mức lương:10 - 13 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Kỹ sư xây dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-01-2018

Kỹ sư kinh tế xây dựng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-01-2018

Kỹ sư kết cấu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-01-2018

Chuyên viên đấu thầu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-01-2018

Cán bộ kỹ thuật - dân dụng, giao thông

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương, Bình Phước, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-01-2018
Ngày cập nhật: 29-12-2017

Kỹ sư xây dựng

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 26-12-2017

Kỹ sư giám sát

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phúc An Thịnh

Mức lương:10 - 16 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-12-2017

Giám sát an toàn lao động

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phúc An Thịnh

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-12-2017

Chuyên viên dự toán và quản lý hợp đồng

Công Ty Cổ Phần Fecon

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-12-2017

Kỹ sư xây dựng

Công Ty TNHH Kỹ Thuật CMK

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-12-2017

Kỹ sư giám sát

Công Ty Cổ Phần Khánh Đông

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-12-2017

Kỹ sư xây dựng

Công Ty TNHH AE Construction

Mức lương:10 - 15 triệu
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 01-12-2017

Giám sát xây dựng

Công Ty Cổ Phần Môi Giới Bất Động Sản Gia Phát

Mức lương:7 - 12 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-11-2017

Giám sát thi công

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Asian Holding

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-11-2017
Ngày cập nhật: 31-10-2017
Ngày cập nhật: 31-10-2017

Kỹ sư giám sát xây dựng

Công Ty Cổ Phần Transimex

Mức lương:10 - 15 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 28-10-2017

Cán bộ kỹ thuật dân dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương, Bình Phước, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-10-2017

Chuyên viên đấu thầu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-10-2017

Chỉ huy trưởng

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát

Mức lương:15 - 16 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-10-2017
Ngày cập nhật: 20-10-2017

Chủ trì thiết kế kết cấu

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Công

Mức lương:25 - 30 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-10-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG