Lái xe taxi group

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-09-2016

Lái xe taxi tại hà nội

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương
Ngày cập nhật: 29-09-2016

Lái xe

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-09-2016

Nhân viên lái xe

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-09-2016

Tài xế - Driver

Phu My Development JSC - Twin Doves Golf Club

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương
Ngày cập nhật: 22-09-2016

Lái xe làm việc tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 22-09-2016
Ngày cập nhật: 22-09-2016

Lái xe taxi

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-09-2016

Lái xe làm việc tại 36 Hoàng Cầu

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 21-09-2016

Lái xe làm việc tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 19-09-2016

Lái xe

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 17-09-2016

Tài xế

Khách Sạn Pastel Inn Saigon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-09-2016

Lái xe chấp nhận lái mới nhận bằng

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-09-2016

Lái xe làm việc tại khu vực bến xe Giáp Bát

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-09-2016

Lái xe tháng 9

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-09-2016

Tài xế

Công Ty TNHH MTV Hòn Ngọc Đỏ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-09-2016

Lái xe khu vực Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-09-2016

Lái xe B2, C, D

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-09-2016

Lái xe không yêu cầu kinh nghiệm

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-09-2016

Lái xe bằng B2 - Làm việc tại nội đô Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-09-2016

Lái xe

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-09-2016

Lái xe B2, C tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-09-2016

Nhân viên lái xe

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-09-2016

Lái xe

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-09-2016
Ngày cập nhật: 07-09-2016

Lái xe B2, C, D

Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội

Mức lương: 8 - 50 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-09-2016
Ngày cập nhật: 06-09-2016

Tài xế xe con

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-09-2016

Lái xe bằng B2 cho đội xe mới

Công Ty Cổ Phần Taxigroup

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-09-2016

Nhân viên tài xế

Hợp Tác Xã Thương Mại Và Dịch Vụ Quận 11

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-09-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 223
 • 89
 • 16
 • 11
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3

NGÀNH NGHỀ

 • 334

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG