Hợp đồng - vật tư

Công Ty MXD Matec

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-02-2016

Nhân viên Kế hoạch - cung ứng

Cty TNHH Dinh Dưỡng Thực Phẩm Eneright

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-01-2016

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Công Ty TNHH TMDV Đức Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-01-2016

Trưởng phòng kế hoạch

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Trưởng phòng kế hoạch vật tư

Công Ty CP SX XD Hưng Long Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Trợ lý CTHĐ quản trị

Công Ty CP SX XD Hưng Long Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: $500 - $700
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 4
  • 1
  • 1
  • 1

NGÀNH NGHỀ

  • 7

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG