Công Ty Cổ Phần Vinafco

Công Ty Cổ Phần Vinafco

Địa điểm: 53 - 55 Đường 41, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 500 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (4)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Nhân viên data - dữ liệu Bình Dương Từ 6 đến 7 triệu 04-04-2019
Nhân viên lễ tân, hành chính Hồ Chí Minh Từ 6 đến 8 triệu 04-04-2019
Nhân viên điều hành vận tải Hồ Chí Minh Từ 7 đến 10 triệu 04-04-2019
Kỹ thuật sửa chữa xe Hồ Chí Minh Từ 7 đến 12 triệu 04-04-2019

Giới thiệu về công ty

- Vinafco Joint Stock Corporation:

* Vision:

- Strive to build Vinafco to become a strong corporation, a leading 3PL services provider and to develop solutions for high quality supply chain management in Vietnam meeting international standards.

* Mission:

- Create Vinafco to be a leader in 3PL service provider and supply chain organisation in Vietnam.

- Determine firmly to succeed on the path of innovation, sustainable development, affirming prestige, preserve and promote resources, integrate into the global economy.

- Investment in human resources, information technology, infrastructure, international standards to meet the diverse needs of customers.

- Creative, innovative, value-added, quality service, becoming an important key in the success of our customers.

- Customer orientation, increasing value for investors, creating a good working environment for employees.

- Contribute benefits to the community, social responsibility, thus contributing to promote comprehensive development for Vinafco and the nation.

- For more detail, please check our website: www.vinafco.com.vn.