Kỹ thuật viên spa

Công Ty Cổ Phần Du Lịch MêKông - Mỹ Tho

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 23-09-2017

Nhân viên phục vụ karaoke

Công Ty CP Du Lịch MêKông Mỹ Tho

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 07-11-2016

Nhân viên Spa

Công Ty CP Du Lịch MêKông Mỹ Tho

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 07-11-2016

Quản lý Spa

Công Ty CP Du Lịch MêKông Mỹ Tho

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 07-11-2016

Nhân viên tạp vụ

Công Ty CP Du Lịch MêKông Mỹ Tho

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 07-11-2016

Nhân viên lễ tân

Công Ty CP Du Lịch MêKông Mỹ Tho

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 07-11-2016

Nhân viên bếp chính

Công Ty CP Du Lịch MêKông Mỹ Tho

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 07-11-2016

Nhân viên nhân sự

Công Ty CP Du Lịch MêKông Mỹ Tho

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 13-10-2016
Ngày cập nhật: 13-07-2016

Giám đốc kinh doanh

Công Ty CP Du Lịch MêKông Mỹ Tho

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 06-06-2016

Bếp trưởng

Công Ty CP Du Lịch MêKông Mỹ Tho

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 06-06-2016

Nhân viên bếp nấu

Công Ty CP Du Lịch MêKông Mỹ Tho

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 16-03-2016

Nhân viên lễ tân

Công Ty CP Du Lịch MêKông Mỹ Tho

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 16-03-2016

Quản lý Bộ phận Ẩm thực

Công Ty CP Du Lịch MêKông Mỹ Tho

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 16-03-2016

Nhân viên Pha chế

Công Ty CP Du Lịch MêKông Mỹ Tho

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tiền Giang
Ngày cập nhật: 15-02-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 15

NGÀNH NGHỀ

  • 10
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG