Nhân viên kế toán

Kruger Vietnam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 05-12-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Citi Media

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Biên tập, quay phim

Công Ty TNHH Citi Media

Mức lương: 5 - 15 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 04-11-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Citi Media

Mức lương: 5 - 15 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 04-11-2017
Ngày cập nhật: 22-10-2017

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương: 5 - 9 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 27-06-2017

Nhân viên thu mua

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 27-06-2017

Kỹ sư xây dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng PNP

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 01-06-2017

Quản lý sản xuất

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 24-05-2017

Quản lý sản xuất

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-04-2017

Trưởng phòng kế toán

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 22-03-2017

Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 22-03-2017

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 01-03-2017

Nhân viên nhân sự, kế toán, thu mua, XNK

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương: 4 - 8 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 27-02-2017

Công nhân kỹ thuật cơ khí - hàn

Cty TNHH Thiết Bị Lạnh & Cách Nhiệt TST

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 25-02-2017

Nhân viên bảo hành - bào trì

Cty TNHH Thiết Bị Lạnh & Cách Nhiệt TST

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 25-02-2017

Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH MTV MAY

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-01-2017

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH MTV MAY

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 03-01-2017

Nhân viên thu mua

Công Ty TNHH MTV MAY

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 03-01-2017

Nhân viên nhân sự

Công Ty TNHH MTV MAY

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 03-01-2017

Nhân viên Xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH MTV MAY

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 03-01-2017

Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH MTV MAY

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 09-12-2016

Kế toán tổng hợp nhà máy

Công Ty TNHH SX & TM Mebipha

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 16-09-2016

Legal Specialist - Manufacturing

HR Strategy

Mức lương: $450 - $800
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 07-09-2016

Quản lý văn phòng (môi trường, nhân sự)

Cty CP Việt Nam Mộc Bài

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 21-07-2016

Quản lý sản xuất

Cty CP Việt Nam Mộc Bài

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 21-07-2016

Kỹ sư xây dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng PNP

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 24-06-2016

Kỹ sư xây dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng PNP

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 24-06-2016

Nhân viên bảo trì

Cty TNHH Thiết Bị Lạnh & Cách Nhiệt TST

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 28-04-2016

Nhân viên ISO

Công Ty TNHH Sản Xuất Phú Lực (VN)

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 12-03-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 46

NGÀNH NGHỀ

 • 8
 • 7
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG