Market maker

HR Strategy Limited Company

Mức lương:6 - 10 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Industrial engineer supervisor/ IE supervisor

HR Strategy Limited Company

Mức lương:20 - 25 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Sampling head

HR Strategy Limited Company

Mức lương:$800 - $1200
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 14-04-2018

Kỹ thuật điện

Công Ty TNHH QL Vietnam Agroresources

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 30-01-2018

Nhân viên QC

Công Ty TNHH QL Vietnam Agroresources

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 30-01-2018
Ngày cập nhật: 29-12-2017

Nhân viên kế toán

Kruger Vietnam

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 05-12-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Citi Media

Mức lương:10 - 15 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 07-11-2017

Biên tập, quay phim

Công Ty TNHH Citi Media

Mức lương:5 - 15 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 04-11-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Citi Media

Mức lương:5 - 15 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 04-11-2017
Ngày cập nhật: 22-10-2017

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương:5 - 9 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 27-06-2017

Nhân viên thu mua

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 27-06-2017

Kỹ sư xây dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng PNP

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 01-06-2017

Quản lý sản xuất

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương:10 - 15 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 24-05-2017

Quản lý sản xuất

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương:7 - 12 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-04-2017

Trưởng phòng kế toán

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương:10 - 15 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 22-03-2017

Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương:5 - 7 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 22-03-2017

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam

Mức lương:10 - 20 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 01-03-2017
Ngày cập nhật: 27-02-2017
Ngày cập nhật: 25-02-2017
Ngày cập nhật: 25-02-2017

Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH MTV MAY

Mức lương:4 - 6 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-01-2017

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH MTV MAY

Mức lương:4 - 6 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 03-01-2017

Nhân viên thu mua

Công Ty TNHH MTV MAY

Mức lương:4 - 6 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 03-01-2017

Nhân viên nhân sự

Công Ty TNHH MTV MAY

Mức lương:4 - 6 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 03-01-2017

Nhân viên Xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH MTV MAY

Mức lương:4 - 6 triệu
Địa điểm:Tây Ninh
Ngày cập nhật: 03-01-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG