Giám sát camera

Công Ty TNHH Vinh Thùy

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 21-06-2018

Công nhân

Công Ty TNHH Vinh Thùy

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 21-06-2018

Nhân viên nhập liệu

Công Ty TNHH Vinh Thùy

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 21-06-2018

Giám sát chuyền may

Công Ty TNHH MTV Tungtex Fashions VN

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 19-05-2018

Giám sát phòng may mẫu

Công Ty TNHH MTV Tungtex Fashions VN

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 19-05-2018

Nhân viên thiết kế rập

Công Ty TNHH MTV Tungtex Fashions VN

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 19-05-2018

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH MTV Tungtex Fashions VN

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 21-03-2018
Ngày cập nhật: 19-03-2018
Ngày cập nhật: 09-03-2018
Ngày cập nhật: 09-03-2018

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Công Ty TNHH Unimax SaiGon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Quản đốc

Anco Family Food

Mức lương: 18 - 25 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 30-01-2018

Nhân viên IT

Công Ty Cổ Phần D Và D

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 05-01-2018

Trưởng phòng kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần D Và D

Mức lương: 15 - 22 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 05-01-2018

Kỹ sư cơ khí, thợ cơ khí

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-12-2017

Nhân viên thu mua

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-12-2017

Kinh doanh máy móc thiết bị, thức ăn chăn nuôi

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-12-2017

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương: 5 - 9 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-12-2017

Giám sát sản xuất

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-12-2017

Lao động phổ thông làm nông nghiệp

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-12-2017

Nhân viên IT

Công Ty Cổ Phần D Và D

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 20-12-2017

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần D Và D

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 20-12-2017

Nhân viên hỗ trợ sản xuất ngành in

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 18-12-2017

Nhân viên sales admin

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 18-12-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 18-12-2017

Nhân viên bảo trì

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-12-2017

Nhân viên QC

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-12-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-12-2017

Nhân viên kế toán

Gian Hàng Moriitalia

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Giám sát kho

Gian Hàng Moriitalia

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 15-11-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG