Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Công Ty TNHH Unimax SaiGon

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Quản đốc

Anco Family Food

Mức lương:18 - 25 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 30-01-2018

Nhân viên IT

Công Ty Cổ Phần D Và D

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 05-01-2018

Trưởng phòng kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần D Và D

Mức lương:15 - 22 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 05-01-2018

Kỹ sư cơ khí, thợ cơ khí

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 23-12-2017

Nhân viên thu mua

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 23-12-2017
Ngày cập nhật: 23-12-2017

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương:5 - 9 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 23-12-2017

Giám sát sản xuất

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương:7 - 12 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 23-12-2017

Lao động phổ thông làm nông nghiệp

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương:4 - 5 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 23-12-2017

Nhân viên IT

Công Ty Cổ Phần D Và D

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 20-12-2017

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần D Và D

Mức lương:8 - 12 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 20-12-2017
Ngày cập nhật: 18-12-2017

Nhân viên sales admin

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 18-12-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 18-12-2017

Nhân viên bảo trì

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 09-12-2017

Nhân viên QC

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 09-12-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 09-12-2017

Nhân viên kế toán

Gian Hàng Moriitalia

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 15-11-2017

Giám sát kho

Gian Hàng Moriitalia

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 15-11-2017
Ngày cập nhật: 04-11-2017
Ngày cập nhật: 04-11-2017
Ngày cập nhật: 04-11-2017
Ngày cập nhật: 04-11-2017

Kỹ thuật điện công nghiệp

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương:6 - 10 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 04-11-2017

Kỹ sư cơ khí/ Thợ cơ khí

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 04-11-2017

Phiên dịch tiếng Nhật

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương:6 - 12 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 04-11-2017

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương:5 - 9 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 04-11-2017

Nhân viên đăng ký thuốc

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Euvipharm

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 31-10-2017

Quản lý thẩm định

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Euvipharm

Mức lương:20 - 25 triệu
Địa điểm:Long An
Ngày cập nhật: 31-10-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG