Quản đốc kỹ thuật điện

Công Ty TNHH Hóa Chất Toàn Hưng

Mức lương: 13 - 20 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Nhân viên bảo trì cơ khí

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 08-09-2023

Kỹ sư cơ khí

Công Ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Lạnh Phan Bách

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Tập Đoàn Kim Tín

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Nhân viên bảo trì cơ khí

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Nhân viên phòng công nghệ

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 18-07-2023
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Nhân viên R&D

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 28-06-2023

Chuyên viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú

Mức lương: 12 - 16 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-05-2023

Thư ký kho

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Nhân viên bảo trì cơ khí

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Thư ký kho

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên bảo trì cơ khí

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán viên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên KCS

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mỹ Thuận Phát

Mức lương: 10 - 14 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mỹ Thuận Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 30-01-2023
Ngày cập nhật: 09-01-2023

Kế toán kho

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 03-01-2023

Tổ trưởng QC

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cường Vinh

Mức lương: 11 - 14 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 22-12-2022
Ngày cập nhật: 22-12-2022

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH Nhật Mỹ Phát

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 02-11-2022

Nhân viên bảo trì

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 15 - 22 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 19-10-2022

Nhân viên kinh doanh quốc tế

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tân Ngọc Phát

Mức lương: 12 - 50 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 13-10-2022
Ngày cập nhật: 13-10-2022
Ngày cập nhật: 12-10-2022
Ngày cập nhật: 12-09-2022
Ngày cập nhật: 05-09-2022

Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mỹ Thuận Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 22-08-2022

Kế toán kho

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 03-08-2022

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc An Huy

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 27-07-2022

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG