Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 03-03-2023
Ngày cập nhật: 10-07-2019

Lái xe và phụ xe ở Lạng Sơn

Công Ty Xuất Khẩu Vận Tải Vạn Xuân

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Lạng Sơn
Ngày cập nhật: 28-09-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG