Nhân viên quản lý hệ thống điện, khí, nước

Tập Đoàn Tecomen

Mức lương:7 - 9 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 01-02-2018
Ngày cập nhật: 14-12-2017

Trưởng phòng kho

Công Ty Cổ Phần GreenFeed Việt Nam

Mức lương:10 - 15 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Trưởng phòng marketing

Công Ty Cổ Phần GreenFeed Việt Nam

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 14-11-2017

Kỹ sư giám sát xây dựng

Công Ty Cổ Phần Transimex

Mức lương:10 - 15 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 28-10-2017

Lao động kỹ thuật cơ khí

Công Ty Thép Và Xử Lý Nhiệt Hoàng Anh

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 27-10-2017

Nhân viên hành chính nhân sự

Công Ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn Phát

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 18-10-2017

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn Phát

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 18-10-2017

Nhân viên vận hành máy

Công Ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn Phát

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 09-09-2017

Nhân viên cơ khí

Công Ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn Phát

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 09-09-2017

Nhân viên QC/KCS

Công Ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn Phát

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 09-09-2017

Nhân viên kỹ thuật điện

Công Ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn Phát

Mức lương:7 - 9 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 09-09-2017

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn Phát

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 09-09-2017

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn Phát

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 08-09-2017

Nhân viên kiểm tra chất lượng

Công Ty TNHH Hamaden Việt Nam

Mức lương:5 - 6 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 11-04-2017

Kỹ sư cơ khí

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Long

Mức lương:6 - 15 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 07-04-2017

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Long

Mức lương:7 - 13 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 07-04-2017
Ngày cập nhật: 24-03-2017
Ngày cập nhật: 24-03-2017
Ngày cập nhật: 24-03-2017
Ngày cập nhật: 24-03-2017

Nhân viên hành chính tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Evergreen Invest JSC

Mức lương:6 - 9 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 22-03-2017

Trưởng nhóm/ Chuyên viên leasing

Công Ty Cổ Phần Evergreen Invest JSC

Mức lương:1 - 2 triệu
Địa điểm:Hưng Yên
Ngày cập nhật: 20-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG