Ngày cập nhật: 10-04-2017

Giám sát hành chính nhân sự

HR Strategy

Mức lương: 12 - 16 triệu
Địa điểm: Hậu Giang
Ngày cập nhật: 24-11-2016
Ngày cập nhật: 17-05-2016

Phiên dịch tiếng Hoa

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hậu Giang
Ngày cập nhật: 17-05-2016
Ngày cập nhật: 17-05-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 5

NGÀNH NGHỀ

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG