Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Gia Lai
Ngày cập nhật: 09-10-2019

Trưởng phòng kinh doanh

VietSourcing Human Resources Consulting Corp

Mức lương: 15 - 24 triệu
Địa điểm: Gia Lai
Ngày cập nhật: 27-09-2019

Sale marketing

Công Ty TNHH Cao Nguyên Chuyển Sắc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Gia Lai
Ngày cập nhật: 05-10-2018

Nhân viên IT phần cứng

Phan Duy Camera

Mức lương: 3 - 6 triệu
Địa điểm: Gia Lai
Ngày cập nhật: 07-06-2017

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Công Ty TNHH Vivo Tây Nguyên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Gia Lai
Ngày cập nhật: 27-03-2017

Kế toán trưởng

Headhunt Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Gia Lai
Ngày cập nhật: 07-01-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG