Nhân viên kiểm soát chất lượng

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Food

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Cà Mau
Ngày cập nhật: 07-11-2018

Phó phòng hành chính nhân sự

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Food

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Cà Mau
Ngày cập nhật: 07-11-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG