Compliance officer

NY Hoa Viet Co., Ltd

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Nhân viên hướng dẫn viên du lịch

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương:7 - 10 triệu
Địa điểm:Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 28-12-2017

Cộng tác viên tiếng Anh

Cty TNHH MTV Kỹ Thuật Xây Dựng Toàn Thịnh Phát

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-11-2017

Cộng tác viên tiếng Hàn

Cty TNHH MTV Kỹ Thuật Xây Dựng Toàn Thịnh Phát

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-11-2017
Ngày cập nhật: 17-04-2017
Ngày cập nhật: 31-03-2017

Nhân viên phòng khách hàng

Công Ty TNHH MTV Lâm Dương

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Bình Dương
Ngày cập nhật: 20-03-2017
Ngày cập nhật: 01-03-2017

Chuyên viên tư vấn

Công Ty TNHH Dịch Thuật Elitetrans Quốc Tế

Mức lương:4 - 7 triệu
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-02-2017

Customer Service

Công Ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng - BASE

Mức lương:6 - 7 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-02-2017

Phiên dịch tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Paris Gateaux Việt Nam

Mức lương:Thỏa thuận
Địa điểm:Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-02-2017
Ngày cập nhật: 07-02-2017
Ngày cập nhật: 19-01-2017

Nhân viên phiên dịch

Công Ty TNHH Apro World

Mức lương:12 - 18 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-01-2017

Biên phiên dịch tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Công Ty Ten Trang

Mức lương:10 - 30 triệu
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-01-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG